AirPro-LAB

SYSTEM MONITORINGU KOMPRESOROWNI I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

         AirPro-LAB to system złożony ze sterownika WE oraz programu wizualizacyjnego. Do sterownika dostarczane są sygnały z czterech zacisków amperometrycznych oraz jednego czujnika ciśnienia sprężonego powietrza. Komunikacja sterownika z komputerem następuje poprzez złącze USB. Otrzymane dane są wyświetlane na ekranie komputera oraz zachowywane w pliku tekstowym – możliwość praktycznie dowolnej obróbki danych. AirPro-LAB daje możliwość kompletnego monitorowania aktualnego stanu kompresorowni oraz kosztów zużywanej energii elektrycznej. W zależności od wybranej wersji AirPro-LAB umożliwiamonitorowanie stanu kompresorów zarówno stało- jak i zmiennoobrotowych o mocy przyłączeniowej do 300kW każdy.

 

- minimum inwestycji – natychmiastowe wyniki,
- prosta instalacja Plug&Play,
- możliwość zdalnego sterowania przez internet,
- obsługiwane systemy operacyjne : WinXP, Vista, 7, 8 (32 i 64bit),
- wersja LITE – program + USB box – umożliwia uproszczony monitoring produkcji oraz
  zużycia sprężonego powietrza oraz pełen monitoring ciśnienia sprężonego powietrza.
  Idealne rozwiązanie dla aplikacji serwisowych. Możliwość rozbudowy do wersji FULL,
- wersja FULL – program + USB box + zaciski amperometryczne – pozwala na pełne
  wykorzystanie funkcji programu. Obrazuje rzeczywistą produkcję i zużycie sprężonego
  powietrza oraz wartość ciśnienia w układzie. Prosta instalacja, bez użycia narzędzi,
- rozwiązania indywidualne : system zainstalowany na panelu przemysłowym, możliwość
  dostosowania magazynowanych danych do potrzeb Klienta.

Wymagania sprzętowe : komputer klasy PC, system operacyjny : Windows XP, Vista, 7 lub 8, procesor PENTIUM 4 lub szybszy, minimum 1GB RAM, rozdzielczość ekranu min. 1024x768, minimum 5MB wolnej przestrzeni dyskowej, komunikacja - port USB 1.1 / 2.0

Parametry pracy systemu : zakres pomiarowy ciśnienia sprężonego powietrza w sieci : 0 - 10 bar - inne na zapytanie, dokładność pomiaru +/- 1% pełnej skali, temperatura otoczenia : +5°C do +60°C, ilość monitorowanych kompresorów : 1 - 4 sztuk, kompresory stałoobrotowe i/lub zmiennoobrotowe, maksymalne natężenie prądu : 500A/czujnik

AirPro - LAB umożliwia :


       - monitoring stanu kompresorowni w czasie rzeczywistym,
       - częstotliwość próbkowania – 4Hz na kanał,
       - zapis parametrów pracy poszczególnych kompresorów do pliku,
       - tryb testowy :
               - pomiar wydajności poszczególnych kompresorów,
               - chwilowy pomiar zużycia sprężonego powietrza,
       - wizualizacja w czasie rzeczywistym najważniejszych parametrów :
               - produkcji sprężonego powietrza,
               - konsumpcji sprężonego powietrza,
               - wytworzonej mocy,
               - zużycia energii elektrycznej przez każdy z kompresorów,
               - kosztów pracy na biegu jałowym oraz pod pod obciążeniem w ujęciu :
                       - godzinowym,
                       - na jednostkę objętości,
                       - średnim,
                       - sumarycznym,
                       - możliwość zadeklarowania własnych kosztów energii elektrycznej,