AquaLAB

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA STACJI UZDATNIANIA WODY

        Dzięki stałej współpracy z firmami projektującymi i produkującymi Stacje Uzdatniania Wody, w skrócie SUW, udało nam się opracować, a następnie wdrożyć do produkcji modułowe zespoły przygotowania i dystrybucji sprężonego powietrza stworzone specjalnie z myślą o stosowaniu na SUW. Pozwalają one wyeliminować kosztowne i pracochłonne w wykonaniu szafy przygotowania i rozdziału sprężonego powietrza stosowane dotychczas na Stacjach Uzdatniania Wody. Poniżej znajdą Państwo sześć modeli dostosowanych do różnej wielkości obiektów. Wykonujemy również moduły z kilkoma rotametrami, jeżeli zachodzi konieczność odrębnego nadzorowania kilku sekcji aeracji. Przy projektowaniu modułów wyeliminowano wszystkie połączenia elastyczne pomiędzy komponentami, uzyskując w ten sposób sztywną konstrukcję uniemożliwiającą jakiekolwiek przecieki wynikające z nieprawidłowego podpięcia przewodów. Zespoły przygotowania powietrza są wyposażone w uchwyty umożliwiające łatwy i wygodny montaż na ścianie Stacji Uzdatniania Wody. Moduły AquaLAB są wykonywane w oparciu o komponenty japońskiej firmy CKD Corporation.