JANCIO WODNIK

MODUŁ PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA STACJI UZDATNIANIA WODY

przygotowanie_powietrza_stacja_uzdatniania_wody_6_1.JPG

JANCIO WODNIK

        Najprostszy zespół uzdatniania sprężonego powietrza stworzony z myślą o małych stacjach uzdatniania wody. Reduktor ciśnienia pozwala ustalić stałą wartość ciśnienia sprężonego powietrza tłoczonego do aeratorów. Filtry cząstek stałych oraz mgły olejowej gwarantują czyste powietrze (cząstki stałe : 0,01 mikrometra, pary olejów : 0,01 mg/m3), którym napowietrzana jest woda. W przypadku konieczności wymiany wkładów filtracyjnych, zawór odcinająco-odpowietrzający umożliwia wygodne odcięcie i odpowietrzenie modułu bez konieczności spuszczania powietrza z całej sieci. Automatyczne spusty kondensatu zapewniają bezobsługową pracę układu. Moduł przygotowania powietrza jest wyposażony w rotametr z zaworem regulacyjnym umożliwiającym łatwą a jednocześnie precyzyjną nastawę ilości sprężonego powietrza dostarczanego do aeratorów. Cały układ jest zabezpieczony przed przedostaniem się wody do modułu w przypadku braku sprężonego powietrza w sieci. Dostępne są również wersje zabudowane w szafie sterowniczej - klasa szczelności IP55, wyposażonej w zamknięcia zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych.