WAŻKA MONIKA

MODUŁ PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA STACJI UZDATNIANIA WODY

przygotowanie_powietrza_stacja_uzdatniania_wody_3_1.JPG

WAŻKA MONIKA

        Zaawansowany technologicznie zespół uzdatniania i rozdziału sprężonego powietrza dedykowany dla stacji uzdatniania wody. Dwa niezależne reduktory ciśnienia pozwalają ustalić odrębne wartości ciśnienia dla napędów zaworów kulowych i przepustnic oraz ciśnienia sprężonego powietrza tłoczonego do aeratorów. Filtry cząstek stałych oraz mgły olejowej gwarantują czyste powietrze (cząstki stałe : 0,01 mikrometra, pary olejów : 0,01 mg/m3), którym napowietrzana jest woda. W przypadku konieczności wymiany wkładów filtracyjnych, zawór odcinająco-odpowietrzający umożliwia wygodne odcięcie i odpowietrzenie modułu bez konieczności spuszczania powietrza z całej sieci. Automatyczne spusty kondensatu zapewniają bezobsługową pracę układu. Moduł przygotowania powietrza jest wyposażony w rotametr z zaworem regulacyjnym umożliwiającym łatwą a jednocześnie precyzyjną nastawę ilości sprężonego powietrza dostarczanego do aeratorów. Elektrozawór odcinający pozwala sterować kierunkiem przepływu sprężonego powietrza. Cały układ jest zabezpieczony przed przedostaniem się wody do modułu w przypadku braku sprężonego powietrza w sieci. Ze względu na brak czujników ciśnienia moduł jest stosowany na stacjach uzdatniania wody, na których występuje nadzór operatorski. W dowolnym momencie układ można rozbudować o czujniki ciśnienia pozwalające monitorować obecność sprężonego powietrza w poszczególnych fragmentach układu i w przypadku awarii zawiadomić o niej operatora. Dostępne są również wersje zabudowane w szafie sterowniczej - klasa szczelności IP55, wyposażonej w zamknięcia zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych.