CZUŁY CZESŁAW

REJESTRATORY POZIOMU PRÓŻNI ORAZ NADCIŚNIENIA

REJESTRATORY RN7DF oraz RP7DF

Są urządzeniami mobilnymi zasilanymi przy pomocy dwóch baterii R9. Urządzenia te, umożliwiają pomiar aktualnego poziomu nadciśnienia lub podciśnienia panującego w układzie (w zależności od modelu i zastosowania) oraz rejestrację uzyskanych wyników na karcie SD. Format zapisanych danych umożliwia ich łatwą konwersję do formy graficznej przy użyciu popularnych arkuszy kalkulacyjnych.

- RN7DF - rejestrator ciśnienia: zakres pomiarowy od -1 do +10 bar;

- RP7DF - rejestrator podciśnienia: zakres pomiarowy od -100 do +100 kPa.