ROZWIĄZANIA DLA POLIGRAFII

TECHNIKA PRÓŻNIOWA - PRZEGLĄD PRODUKTÓW VUOTOTECNICA S.r.l.

 

TABELE DOBORU POMP SSĄCYCH I ZDMUCHUJĄCYCH


 

 

POMPY SSĄCE

Złożenie regulatora ciśnienia ze wskaźnikiem oraz zamontowanie filtra serii FCL, FB lub FC na otworze ssącym eżektora serii M...SSX lub PVP pozwoliło na stworzenie wydajnych i kompaktowych pomp próżniowych. Wydajność i poziom próżni są dostosowywane w zależności od zastosowanego modelu oraz ciśnienia dostarczanego sprężonego powietrza (od 1 do 6 bar).  Pompy te wytwarzają próżnię na poziomie nawet 90%. Ich wydajność nominalna waha się w zakresie od 2 do 320 m3/h. Zasada działania tych pomp oparta jest o zasadę Venturiego, nie generuje ciepła, nie posiada części ruchomych. Konserwacja ogranicza się do wymiany wkładu filtra.

PA3 PA7 PA10 PA14 PA18 PA40 PA70 PA100 PA140 PA170 PA200 PA250 PA300


 

 

POMPY ZDMUCHUJĄCE

Złożenie regulatora ciśnienia ze wskaźnikiem oraz zamontowanie filtra serii FCL, FB lub FC na otworze ssącym eżektora serii M...SSX lub PVP pozwoliło na stworzenie wydajnych i kompaktowych pomp próżniowych. Ich wydajność jest uzależniona od zastosowanego modelu oraz ciśnienia dostarczanego sprężonego powietrza (od 1 do 6 bar). Pompy te maksymalnie wytwarzają ciśnienie na poziomie 0,7-0,8 bar a ich wydajność dmuchania wynosi od 2,7 do 425 m3/h. Zasada działania tych pomp oparta jest o zasadę Venturiego, nie generuje ciepła, nie posiada części ruchomych. Konserwacja ogranicza się do wymiany wkładu filtra.

PS3 PS7 PS10 PS14 PS18 PS40 PS70 PS100 PS140 PS170 PS200 PS250 PS300


 

 

POMPY SSĄCO-ZDMUCHUJĄCE

Wszystkie poprzednio wymienione pompy pneumatyczne (ssące i zdmuchujące) mogą być łączone niezależnie od ich poszczególnych wydajności. Ze względu na dużą liczbę możliwych konfiguracji katalog zawiera jedynie opcje połączenia pomp o tych samych rozmiarach.

PA3PS3 PA7PS7 PA10PS10 PA14PS14 PA18PS18 PA40PS40 PA70PS70 PA100PS100 PA140PS140 PA170PS170 PA200PS200 PA250PS250 PA300PS300


 

 

MOCOWANIA DO POMP SSĄCYCH I ZDMUCHUJĄCYCH

Zaprojektowane z myślą o łatwej i szybkiej instalacji pomp na maszynie. Wykonane są ze stali nierdzewnej i wyposażone w antypoślizgowe i antywibracyjne nóżki. Mocowania są dostępne zarówno dla pomp pojedynczych jak i łączonych.

GRDIV03 GRDIV01 GRDIV02


 

 

OSPRZĘT DODATKOWY
FCL1MF FCL2MF FP30/4/SP FC38 FC55 090315 090325 090320 MREG1-08 FR4-08-05-S 00KITM3 00KITM7 00KITM10 00KITM14 00KITM18 00KITPVP40M 00KITPVP70M 00KITPVP100M 00KITPVP140M 00KITPVP170M 00KITPVP200M 00KITPVP250M 00KITPVP300M SSX1/4” SSX3/8” SSX1/2” 0015110 0015111


 

 

STANOWISKO POMP SSĄCO-ZDMUCHUJĄCYCH

Stanowisko to zostało stworzone z myślą o spełnieniu większości wymagań stawianych przez branżę poligraficzną: zebranie wszystkich niezbędnych pomp w jednym miejscu; zwiększenie jakości i wydajności pracy poprzez sterowanie poszczególnymi pompami; ulepszenie środowiska pracy dzięki braku wydzielanego ciepła i hałasu; energooszczędność związana z niskim zapotrzebowaniem na sprężone powietrze w stosunku do ilości otrzymywanej próżni; konserwacja ograniczona do wymiany filtrów. Stanowisko składa się z metalowej obudowy, w której znajdują się pompy o wydajnościach dostosowanych do wymogów aplikacji. Na zewnątrz obudowy umieszczono filtry próżniowe oraz złącza. Na panelu kontrolnym znajdują się: zawory pneumatyczne odpowiedzialne za uruchamianie każdej z pomp; reduktory ciśnienia sterujące wydajnością każdej z pomp; wskaźniki ciśnienia i podciśnienia; wskaźnik informujący o stopniu zanieczyszczenia filtrów.

AS4


 

 

SIŁOWNIKI PRÓŻNIOWE

Oferowane siłowniki próżniowe do poprawnego działania potrzebują jedynie jednego sygnału podciśnieniowego. Do przyłącza, zlokalizowanego w bocznej części korpusu siłownika, przyłączamy przewód próżniowy i wytwarzając w nim podciśnienie powodujemy wysunięcie tłoczyska. Tłoczysko pozostanie wysunięte dopóki umiejscowiona na jego końcu ssawka nie uchwyci detalu. W momencie złapania przedmiotu tłoczysko automatycznie chowa się, powodując uniesienie przedmiotu. Siłowniki do poprawnej pracy nie potrzebują sprężonego powietrza, sygnałów elektrycznych ani innych impulsów, z wyjątkiem jednego sygnału podciśnieniowego.

250510 251010 251510


 

 

SSAWKI PŁASKIE

Ssawki płaskie wykonywane w formie krążków z różnych materiałów, głównie NBR, gumy kauczukowej, silikonu, wzmocnionej gumy, poliuretanu oraz specjalnych materiałów, są stosowane przede wszystkim do przenoszenia kartek papieru oraz materiałów kartonowych w przemyśle poligraficznym.

011731 013041 015781