SUM EDWARD

MODUŁ PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA STACJI UZDATNIANIA WODY

przygotowanie_powietrza_stacja_uzdatniania_wody_4_1.JPG

SUM EDWARD

        Zespół uzdatniania sprężonego powietrza z najwyższym stopniem filtracji. Reduktor ciśnienia pozwala ustalić stałą wartość ciśnienia sprężonego powietrza tłoczonego do aeratorów. Moduł wyposażony jest w filtr cząstek stałych, mgły olejowej oraz filtr mgły olejowej wysokiej sprawności - układ gwarantuje sprężone powietrze z zawartością cząstek stałych o wielkości poniżej 0,01 mikrometra i zawartością par olejów poniżej 0,001 mg/m3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień filtracji sprężonego powietrza, którym napowietrzana jest woda. W przypadku konieczności wymiany wkładów filtracyjnych, zawór odcinająco-odpowietrzający umożliwia wygodne odcięcie i odpowietrzenie modułu bez konieczności spuszczania powietrza z całej sieci. Automatyczne spusty kondensatu zapewniają bezobsługową pracę układu. Moduł przygotowania powietrza jest wyposażony w rotametr z zaworem regulacyjnym umożliwiającym łatwą a jednocześnie precyzyjną nastawę ilości sprężonego powietrza dostarczanego do aeratorów. Cały układ jest zabezpieczony przed przedostaniem się wody do modułu w przypadku braku sprężonego powietrza w sieci. Ze względu na brak czujników ciśnienia moduł jest stosowany na stacjach uzdatniania wody, na których występuje nadzór operatorski. W dowolnym momencie układ można rozbudować o czujniki ciśnienia pozwalające monitorować obecność sprężonego powietrza w poszczególnych fragmentach układu i w przypadku awarii zawiadomić o niej operatora. Dostępne są również wersje zabudowane w szafie sterowniczej - klasa szczelności IP55, wyposażonej w zamknięcia zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych.